Ulukan Boya

Çevre Politikası

Bu ilke doğrultusunda ULUKAN BOYA olarak; çevreye olan sorunluluğumuzun bilinci içerisinde, çevreyi ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili çevre mevzuatına uyarak, kaynaklarımızı ve doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanmak hedefimizdir.

Çevrenin korunması için ULUKAN BOYA, aşağıdaki başlıkları belirlemiştir.