Ulukan Boya

Üst Yönetim Taahhüdü

ULUKAN BOYA Üst yönetimi, aşağıdakiler vasıtasıyla kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermektedir:

  1. Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilir olma,
  2. Kalite politikası ve kalite amaçlarını oluşturmuş ve bunların ULUKAN BOYA in stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alması,
  3. Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınması,
  4. Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi,
  5. Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması,
  6. Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması,
  7. Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması,
  8. Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi,
  9. İyileştirmenin teşvik edilmesi,
  10. Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesini

Taahhüt etmektedir.

Ulukan Boya

Nasıl Çalışıyoruz

02

Planlama

03

İşlem ve Sonuç